EXPERTISE

Driepas is gespecialiseerd in de begeleiding, de coördinatie van het volledige bouwproces. Wij vertegenwoordigen u en zijn uw vertrouwenspersoon. Vanaf het eerste initiatief, waarbij u de haalbaarheid onderzoekt van uw wensen. Tot en met de overdracht van het werk, wanneer u met veel plezier het project feestelijk kunt afronden en uw gasten met trots rondleidt in uw nieuw gerealiseerde project.

Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van musea, culturele instellingen en transities van monumentale gebouwen. Waarbij onze specialisatie ligt op het gebied van bouwmanagement en projectleidingstaken.

“helicoper view perspective, seeing the big picture” 

Bouwmanagement & Projectleiding

Driepas begeleidt en vertegenwoordigt u, als bouwprojectmanager of projectleider, bij het realiseren van uw bouwprojecten. Tijdens het proces adviseren wij u bij het maken van keuzes , zoals bijvoorbeeld de aanbestedingsvorm of de selectie van eventuele bouwpartners. Samen met u zorgen wij ervoor dat het project binnen de gestelde tijd en tegen de afgesproken prijs en kwaliteit gerealiseerd wordt. Wij ontzorgen u op praktische en doelgerichte wijze.

Kostenadvies

Elk project is een unieke combinatie van factoren waarbij bouwkosten een doorslaggevend element inneemt. Driepas beschouwt de bouwkosten integraal eventueel in combinatie met andere specialisten zodat u gefundeerd uw project kunt ingaan. Daarmee verkrijgt u inzicht, welke u nodig heeft om ieder bouwproject uiteindelijk succesvol te kunnen voltooien.

Programma's & bestekken

Wanneer u een bouwproject wilt realiseren is het van belang dat u uw eisen en doelen éénduidig en transparant in het ontwerp en het uiteindelijke resultaat vertaald zijn. Driepas adviseert u bij het opstellen van een gedetailleerd Programma van Eisen (PvE) voordat u aan het ontwerptraject begint. Een goed PvE voorkomt onnodige obstakels en helpt tegelijkertijd om budgetoverschrijdingen te controleren.
Vervolgens adviseren wij u bij het verder definiëren van het PvE tot een bestek in de vervolgfases van de voorbereiding van het bouwproject.

 

Engineering

Kennis van de techniek is onderdeel van de adviestaken welke Driepas biedt. Deze kennis is onlosmakelijke verbonden met het bouwproces. Driepas verzorgt de engineering van bouwkundige plannen in elke fase en indien nodig in combinatie met andere specialisten. Vanuit deze veelzijdige kennis van techniek én proces ontwikkelen wij samen met onze opdrachtgevers de wensen en eisen van het project, binnen de gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen.